Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 2 of 2 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Casell"
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firman Oscar Casell sitt åtlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM ansförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Dessutom blir då gruvorna osäljbara. Dessutom framförs synpunkter på bristande infrastruktur inom gruvområdet som kommer att kräva stora insatser av en köpare.
Keywords: kalix id 363-364; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; casell; järnhandel
Downloads: 51
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firmat Oscar Casell sitt utlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM anförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Härutöver åberopas två viktiga synpunkter inför försäljningne. Att man kan lägga fram consession på en bredspårig järnväg mellan Koskullskulle och Gellivare kyrkby. Dels att man kan visa på en tillräcklig och passande lastageplats med utrymme av 150.000 till 200....
Keywords: kallix id 365-366; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; järnväg; luleå; hamn; malm; koskullskulle; oscar casell
Downloads: 52
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)